Хвост виден не совсем но что то видно

Хвост виден не совсем но что то видно